ĐỀ THI THỬ HSK 3

Dưới đây là bộ đề thi thử HSK3 do Học viện Khổng tử và Hán Ban soạn ra nhằm giúp các thí sinh có thể nắm được rõ cấu trúc đề thi, thông qua đề thi có thể đánh giá tương đối năng lực của thí sinh. Từ đó thí sinh có thể tự đưa ra lộ trình ôn luyện phù hợp trước kỳ thi chính thức diễn ra. Chúc các bạn thành công !

Đề thi thử HSK 3 – Đề số 01

File PDF: https://drive.google.com/open?id=1_2Lddl_TVu887czklxHaGXpb3bhaC0YZ

File MP3: https://drive.google.com/open?id=1N-ayX5yL0XYjjhlwN3Qk9WIrwZU58BXu

Đề thi thử HSK 3 – Đề số 02

File PDF: https://drive.google.com/open?id=1CyJ-oSlf7apbrVLvfXflzmU-BYfZJSqc

File MP3: https://drive.google.com/open?id=13LZhgz-RDNofMn-YStm31vdRfBp-SbUZ

Đề thi thử HSK 3 – Đề số 03

File PDF: https://drive.google.com/open?id=14SaTP31oxb1SokfoanwrKCGGjPvH43TO

File MP3: https://drive.google.com/open?id=1ByfKE8G1jfJlAnwtokZ9vFQHcJlntw_3

Đề thi thử HSK 3 – Đề số 04

File PDF: https://drive.google.com/open?id=17zwQS7MUHZ0I_XW1bUXd_VXTUVhQbFl6

File MP3: https://drive.google.com/open?id=1NxmHTY2gQ6uuELf9LJdUrW87UDCR5gd-

Đề thi thử HSK 3 – Đề số 05

File PDF: https://drive.google.com/open?id=1GLvWwRKUNq1aWu5jx3p00dNs1uvh-8b8

File MP3: https://drive.google.com/open?id=1s2UFHdp-25SWVZ7r_zZLE0XOfvpk2rz5

Đề thi thử HSK 3 – Đề số 06

File PDF: https://drive.google.com/open?id=1N5z1-YLpiww2_EfOajPdLTb8Sgz2FZf3

File MP3: https://drive.google.com/open?id=1U6ImHoWyOTvp-29l5Mg1_ateFPARFydj

Đề thi thử HSK 3 – Đề số 07

File PDF:https://drive.google.com/open?id=1SqosNWoscAUkEZ49-dYJXbpaj0GrlVt0

File MP3: https://drive.google.com/open?id=1TWhgEbrOBbn3_QXdE9akREJLWevL8D2a

Đề thi thử HSK 3 – Đề số 08

File PDF: https://drive.google.com/open?id=1LuZnCOJ415wSxEJo_0RGkkvm3PpJaNBY

File MP3: https://drive.google.com/open?id=1NQjwWPgMWVGylFRFkmdQsSq0UA7XZs6C

Đề thi thử HSK 3 – Đề số 09

File PDF:https://drive.google.com/open?id=1Y4xaAxKkZE7UzRLB9AcznZ6O6nTJI9cO

File MP3:https://drive.google.com/open?id=1qLU9Npk4BzlHokQjCjio-ZuYClR4QnPt

Đề thi thử HSK 3 – Đề số 10

File PDF:https://drive.google.com/open?id=1OYPqhcwFT2cmIlbfqfGsMbV1EkwA5svw

File MP3: https://drive.google.com/open?id=1k0YO4lJMgCTg5eebK9xb8FBDclqjjONZ

Đề thi thử HSK 3 – Đề số 11

File PDF:https://drive.google.com/open?id=1LfhmY_SiwC06gigufzJfq-u0O_dqR00p

File MP3: https://drive.google.com/open?id=1Hw5rYtTnJWOlcm4giEpk9eMyrfzucra9

Đề thi thử HSK 3 – Đề số 12

File PDF:https://drive.google.com/open?id=15dQJ-B5ES2P_ypNYhmBCqT9EA-z3EKzg

File MP3: https://drive.google.com/open?id=1lMjCxtq4KEDm3Iigs76-1hNbqPmzWNQP

Đề thi thử HSK 3 – Đề số 13

File PDF:https://drive.google.com/open?id=1YzWQehdmfwkzzBYz3GaQkJjlLq8GWlZy

File MP3: https://drive.google.com/open?id=1L7npGPNOm0K3nGvbSG5x0k5bqE8Igpo3

Đề thi thử HSK 3 – Đề số 14

File PDF:https://drive.google.com/open?id=1VJcV9UFTznL2ibv2TXQSDUV4GXi16z5R

File MP3: https://drive.google.com/open?id=1755MuvZA5T8w97lQuiX4W4cDs_TGqt03

.